Wróć do artykułów

Uprawnienia spółdzielni mieszkaniowych bez praw do gruntów

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
30.01.2017

Naczelny Sąd Administracyjny (Sygn. II OSK 939/15) wydal precedensowy wyrok dotyczący praw i obowiązków spółdzielni mieszkaniowych, które nie posiadają prawa własności do gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny, a którym w dotychczasowej praktyce – organy budowlane utrudniały podejmowanie robót budowlanych z uwagi na brak tytuły prawnego do gruntu.

NSA uznał, że stosując art. 3 pkt. 11 prawa budowlanego należy uwzględnić kontekst oraz szczególną sytuację inwestora, który za zgodą właściciela gruntu wybudował budynki mieszkalne, zarządza nimi i jest adresatem obowiązków wynikających z przepisów.
Administrowanie budynkiem zobowiązuje spółdzielnię do utrzymania i użytkowania budynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości i sprawności technicznej.
Sąd stwierdził, że spółdzielnię i właściciela gruntu, na którym przewidziano inwestycję, łączy nienazwany stosunek zobowiązaniowy i na jego podstawie spółdzielnia jest uprawniona podejmować bieżące decyzje związane z zarządem nieruchomością, w tym w kwestii niezbędnych remontów.