Wróć do artykułów

Sprawy spadkowe a działanie sądu z urzędu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.02.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w postanowieniu z dnia 16 listopada 2016 r. kwestię poszukiwania spadkobierców przyjmując, że w postępowaniu spadkowym o stwierdzenie nabycia spadku, sąd z urzędu bada kto jest spadkobiercą (art. 670 k.p.c.).
Zgodnie z art. 677 § 1 k.p.c., sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazuje wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania.
Zdaniem SN „związanie sądu twierdzeniami wniosku dotyczy tylko osoby spadkodawcy, a w pozostałym zakresie sąd spadku orzeka w ramach wyznaczonych normami prawa materialnego oraz wynikami przeprowadzonego postępowania dowodowego”.
Oznacza to, że w sytuacji braku informacji o osobach będących spadkobiercami sąd z urzędu zobowiązany jest podjąć działania celem znalezienia osób, w tym także pozyskać niezbędne akty stanu cywilnego.

Sygn. akt: I CSK 807/15