Wróć do artykułów

Zasiedzenie nieruchomości a użytkowanie wieczyste cz. 2

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
13.04.2017

Uchwałą z dnia 22 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów rozstrzygnął kolejną już w ostatnim czasie kwestię zasiedzenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

SN tym razem pochylił się nad kwestią możliwości zasiedzenia przez samoistnego posiadacza nieruchomości, niebędącego jej użytkownikiem wieczystym, która została mu oddana w użytkowanie wieczyste trakcie biegu terminu zasiedzenia.
Sąd Najwyższy orzekł, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Tym samym komentowaną uchwałą SN uszczegółowił kwestię, którą rozstrzygnął w uchwale 7 sędziów dnia 9 grudnia 2016 r, w sprawie pod sygn. akt: III CZP 57/16.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=1868&ListName=Zagadnienia_prawne