Wróć do artykułów

Służebność przesyłu, a prawo użytkowania wieczystego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.05.2017

Sąd Najwyższy Uchwałą 7 sędziów z dnia 16 maja 2017 r. rozstrzygnął problem ustanawiania służebności przesyłu na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
Jest to już kolejne w tym roku orzeczenia dotyczące ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego, a dokładnie służebności na nieruchomościach, które zostały oddane przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste.
Sąd Najwyższy orzekł, że służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=886-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne