Wróć do artykułów

Właściwość miejscowa sądu a opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.05.2017

24 maja 2017 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem dotyczący właściwości miejscowej sądu w sprawie o zasądzenie należności obejmujących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Zgodnie z zaprezentowanym przez SN stanowiskiem art. 38 k.p.c. nie ma zastosowania w sprawach o zapłatę zaległych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, a zatem zastosowanie w takiej sytuacji powinny mieć przepisy o właściwości ogólnej.
Właściciel nieruchomości powinien wobec powyższego wnieść pozew do sądu właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania użytkownika wieczystego, a nie do sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
Uzasadnieniem zaprezentowanych tez jest fakt, iż roczne opłaty mają charakter cywilnoprawnych świadczeń okresowych i powinno się stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej, czyli decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania lub siedziba użytkownika wieczystego.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=926-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne