Wróć do artykułów

Ugoda- kwestie ciężaru dowodu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.06.2017

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lutego 2017 r. uznał, że w przypadku zawarcia ugody między stronami sporu następuje zmiana rozkładu ciężaru dowodu i z powoda przechodzi ona na pozwanego.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Zasada ta doznaje jednak modyfikacji, jeśli powód skutecznie wykaże, że strony zawarły ugodę. Zgodnie z twierdzeniem SN ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego, ale jedynie modyfikuje stosunek już istniejący, nadając mu cech pewności i bezsporności. Jeśli powód wykaże zawarcie ugody, w której wskazana została dochodzona pozwem kwota, wówczas ciężar dowodu, iż kwota wynikająca z ugody się nie należy, spoczywa na pozwanym. Udowodnienie w takim przypadku spoczywa na stronie, która wywodzi z określonych faktów swoje twierdzenia wskazujące na nieistnienie praw.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=24216-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3&Sygnatura=IV+CSK+179%2f16