Wróć do artykułów

Bankowy tytuł egzekucyjny a przerwanie biegu przedawnienia

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.06.2017

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.
Uchwała wskazanej treści zapadła przed Sądem Najwyższym dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 17/17.
Uchwała istotnie ogranicza zakres stosowania tego narzędzia egzekucji przez banki. W uzasadnieniu SN wskazał, że uchwała oznacza odstępstwo od zasady, że nabywca wierzytelności obejmuje ją w stanie, w jakim przysługiwała zbywcy, ze wszystkimi prawami, także, co do przedawnienia. Odstępstwo spowodowane jest tym, że BTE jest szczególnym narzędziem, wyraźnym przywilejem dla banków i inne podmioty, niemające prawa z tych ułatwień korzystać, nie mogą korzystać także z przerwania przedawnienia dokonanego na rzecz banku. Z przerwy przedawnienia uzyskanego przez pierwotny bank może natomiast skorzystać inny bank, nabywca wierzytelności.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=934-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne