Wróć do artykułów

Sprzedaż nieruchomości a prowadzenie działalności gospodarczej

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
18.07.2017

Wyrokiem z dnia 26 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że osoba, która przed dokonaniem czynności sprzedaży nieruchomości stanowiących jej własność zabiega o podział działek czy zapewnienie im dostępu do drogi oraz zatrudnia osobę zajmującą się obrotem nieruchomościami może zostać uznana za podatnika podatku VAT.

NSA potwierdził zarówno stanowisko organu podatkowego jak i WSA, że podmiot podejmujący aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców powinien zostać uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Komentowany wyrok jest utrwaleniem krajowej linii orzeczniczej, która pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem sądów europejskich, bowiem TS UE w wyroku C-180/10 i C-181/10 wyraźnie wskazał, że nawet podział nieruchomości na mniejsze, atrakcyjniejsze działki jest wciąż zarządem majątkiem prywatnym.