Wróć do artykułów

Opłata egzekucyjna bez podatku VAT

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
31.07.2017

Uchwałą 7 sędziów z dnia 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy orzekł, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i usług, tj. o podatek VAT.
SN potwierdził wyrażone wcześniej stanowisko, zgodnie z którym opłata egzekucyjna to zarówno wynagrodzenie komornika, ale także rodzaj daniny, opłaty publicznoprawnej zbliżonej do opłaty sądowej, którą dłużnik ponosi za prowadzenie egzekucji.
Nie ma podstaw do doliczania do daniny publicznej kolejnej daniny jaką jest podatek. Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 84 Konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Podatek od towarów i usług jest oczywiście określony w ustawie, ale nie w taki sposób, który by pozwalał na doliczane go do opłat egzekucyjnych. Takiego przepisu, który by na to pozwalał nie ma w polskim ustawodawstwie.

Źródło: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=190-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach