Wróć do artykułów

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Prawo do „bycia zapomnianym”

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
29.08.2017

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dot. zasad przetwarzania danych osobowych – zwane także RODO, w sposób znaczący modyfikujące zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO każda osoba fizyczna powinna mieć prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących oraz prawo do „bycia zapomnianym”. Osoba, której dane dotyczą, będzie uprawniona do tego by jej dane osobowe zostały usunięte, w szczególności poprzez skierowanie do przedsiębiorcy żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przedsiębiorca będzie zobowiązany dostosować się do tego wezwania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w realizacji których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to będzie mieć zastosowanie także gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z nowelizowanym rozporządzeniem.
Dalsze przetwarzanie danych osobowych powinno być uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. Do wyjątków od prawa bycia zapomnianym zalicza się także przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz do dochodzenia lub obrony roszczeń.