Wróć do artykułów

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo przetwarzania

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.10.2017

RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo. Sposobami tymi mają być w szczególności m.in.: pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, zapewnienie przez dysponentów danych osobowych zdolności do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie przez ww. skuteczności podjętych środków.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa, RODO zakłada, że dysponenci danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych będą kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją (mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych, mające świadczyć o zgodności działalności administratorów danych osobowych z zasadami ustawionymi rozporządzeniu o ochronie danych osobowych). czy państwa członkowskie Unii.