Wróć do artykułów

Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.12.2017

Uchwałą z dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie, z którym: osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.
Drugą podjętą tego samego dnia uchwałą w podobnej sprawie było orzeczenie prezentujące podobne stanowisko SN, wskazujące, że: przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

Tym samym SN przesądził, że możliwe jest wytoczenie powództwa także przed sądem właściwym dla miejsca gdzie doszło do naruszenie bądź zagrożenie dobra osobistego, tj. m.in. gdzie poszkodowany przeczytał zamieszczony na jego szkodę tekst.
Uchwały powyższe umożliwiają łatwiejsze i skuteczniejsze dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i stanowią wyraz realizacji ochrony poszkodowanych.

Źródło:
1. http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1019-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne
2. http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1007-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne