Wróć do artykułów

Dopuszczalność wynagrodzenia za bezprawne naruszenie praw autorskich w wysokości podwójnych tantiemów

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.01.2018

Na gruncie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) prawa autorskiego, który stanowi, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od naruszyciela zapłaty dwukrotności wynagrodzenia, które by mu się należało normalnie na rynku Sąd Najwyższy uznał, że zasądzenie tantiemów w podwójnej wysokości jest dopuszczalne i uzasadnione w prawie polskim, bowiem prawo cywilne zna kary umowne, a więc także ryczałtowe odszkodowanie, które wyrażone jest w przywołanym art. 79 prawa autorskiego.
Ryczałt tego typu, co do zasady nie odpowiada dokładnie szkodzie i może ją także przekraczać, tak w najnowszym orzeczeniu wskazał SN.

Źródło: http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/312159956-Prawa-autorskie-podwojne-tantiemy-legalne.html