Wróć do artykułów

Split Payment

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.07.2018

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W ustawie o VAT został nowo dodany rozdział 1a mający dotyczyć mechanizmu podzielonej płatności.
Jak wynika z art. 108a ust. 1 ustawy, ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonywać się będzie na dwa rachunki bankowe:
– wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy;
– VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.
Split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Aby umożliwić wszystkim nabywcom dokonywanie zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT.
Na rachunku bankowym dedykowanym rozliczeniom split payment nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT.