Wróć do artykułów

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
21.12.2018

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
2. przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku prowadzenia jej przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (63 000 zł)
Z preferencyjnych przepisów przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać, jeżeli podlegał ubezpieczeniom społecznym przez mniej niż 60 dni. W przypadku przedsiębiorców, którzy w roku 2018 płacili niższe składki związane z rozpoczęciem działalności, preferencyjne zasady opisane w niniejszym artykule nie dotyczą.
Co istotne przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi musi w ZUS zgłosić taką informację do dnia 8 stycznia 2019 r. W przypadku nie zgłoszenia informacji w ZUS możliwe będzie zgłoszenie dopiero w 2020 r., jeśli zostaną spełnione przesłanki do skorzystania z preferencji.