Wróć do artykułów

Rejestracja znaków towarowych z dofinansowaniem EUIPO

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.06.2021

W związku z rozpoczęciem kolejnej tury naboru wniosków, od 1 lipca 2021 r. małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w jednym z 27 państw UE mogą składać wnioski o dotację na rejestrację znaków towarowych. Dzięki programowi Ideas Powered for Business SME Fund wspieranemu przez Komisję Europejską oraz EUIPO, przedsiębiorcy z sektora mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać do 1500 EUR zwrotu kosztów.

W jakim celu rejestrować znak towarowy?

Znak towarowy jest oznaczeniem, którego celem jest umożliwienie identyfikacji oferowanego produktu lub usługi i odróżnienia go od innych towarów lub usług, oferowanych przez konkurencję. Z uwagi na to, że jest to jeden z podstawowych elementów budowania wizerunku marki, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na jego rejestrację. Tylko w 2020 roku podmioty krajowe zgłosiły w Urzędzie Patentowym RP aż 13 541 znaków towarowych. To o 247 więcej w porównaniu z rokiem poprzedzającym i o 730 więcej w porównaniu z rokiem 2018. Te dane wskazują na to, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą system ochrony praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych. Co więcej, Polska znajduje się w czołówce 10 krajów UE, z których przedsiębiorcy dokonują największej ilości zgłoszeń.

W związku z tym nowe przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy, takie jak prawdopodobieństwo, że nazwa bądź znak graficzny, pod którymi wprowadzać zamierzają towary lub usługi, będą zbyt podobne do już istniejących i zarejestrowanych z wcześniejszą datą.  

Do 50% zwrotu opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Z tych względów z rejestracją znaku towarowego nie powinno się zwlekać. Dlatego warto zwrócić uwagę na program dofinansowań rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (usługa nr 2), który skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z krajów UE. Ze wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować znak lub/i wzór zarówno na poziomie unijnym, jak i regionalnym (Beneluks) oraz krajowym. Zwrot kosztów może wynieść maksymalnie 1500 EUR na każde MŚP. Łączny budżet w tzw. oknie 4 (czwarta tura naboru wniosków) wyniesie 4 000 000 EUR.

4 tura naboru wniosków rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 lipca. Zastrzega się jednak możliwość wcześniejszego zamknięcia okna, jeśli wcześniej zostanie osiągnięty zaplanowany budżet. W przypadku nierozdysponowania całej kwoty w ramach jednego okna, pozostała kwota przechodzi do kolejnej tury naboru wniosków.

Zgłoszenia do programu

1) Pierwszym krokiem jest wypełnienie tzw. listy kontrolnej na stronie EUIPO. Pozwoli ona zweryfikować, czy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie. Jeśli na wszystkie pytania odpowiemy twierdząco, jesteśmy gotowi, by ubiegać się o dotację.

2) Kolejny krok to złożenie wniosku w utworzonym w tym celu serwisie. Potwierdzenie zostanie przesłane mailowo.

3) Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany czy otrzymał dotację, czy też nie (i z jakiej przyczyny).

4) W przypadku pozytywnej oceny wniosku należy zgłosić i opłacić znak towarowy / wzór w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego w procedurze krajowej należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP. Wcześniej, najlepiej już na etapie badania znaków towarowych warto zasięgnąć porady radcy prawnego bądź adwokata. Zespół Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik posiada doświadczenie w zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i służy pomocą na każdym etapie starania się o polskie i międzynarodowe znaki towarowe, a także w przygotowaniu wniosków do programu dotacyjnego.

5) W decyzji o przyznaniu dotacji zostanie umieszczony link, pod którym będzie można wypełnić wniosek o zwrot części poniesionych kosztów. Płatność zostanie wykonana w ciągu 1 miesiąca.


O przyznaniu dotacji w programie Ideas Powered for Business SME Fund decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z tym zachęcam wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy planują w najbliższym czasie zgłoszenie znaku towarowego, aby złożyli wniosek w 4. oknie, które zostanie otwarte już 1 lipca. Nabór wniosków w ramach tego okna potrwa do 31 lipca. W przypadku osób, które nie mają gotowych do zgłoszenia znaków towarowych, ale planują chronić własność intelektualną swojego przedsiębiorca poprzez rejestrację znaku towarowego, dobrze pomyśleć o przyspieszeniu podjęcia tej decyzji przed wrześniem. Ostatnia, piąta tura naborów rozpocznie się bowiem 1 września i potrwa do końca miesiąca

– mec. Mateusz Gołacki, aplikant adwokacki