Wróć do artykułów

Dotacja na rejestrację znaków towarowych- jak skorzystać z programu?

Autor

Aplikant Adwokacki Mateusz Gołacki
08.08.2022

W zeszłym roku pisaliśmy o możliwości składania przez małych i średnich przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej wniosków o dotację na rejestrację znaków towarowych (link). Program ten obowiązywał w 2021 roku.

W bieżącym roku program został ponownie wdrożony. W ramach Funduszu dla Małych i Średnich Przedsiębiorców The Ideas Powered for Business Komisja Europejska w programie realizowanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oferuje przedsiębiorcom dwa bony:

  1. bon do 1.500 Euro do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego;
  2. bon do 750 Euro do wykorzystania na opłaty patentowe.

Program realizowany będzie do 16 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na dotacje.

Jak uzyskać dotację krok po kroku:

Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego on-line na stronie internetowej EUIPO. O wniosek o dotację ubiegać się można wyłącznie przed rejestracją znaku towarowego. Nie można uzyskać dotacji na zwrot kosztów znaku towarowego/wzoru przemysłowego/patentu już zarejestrowanego. Do wniosku dołączyć należy:

  1. wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorcy, który zawiera co najmniej nazwę przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT;
  2. zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numer rejestracji, wydane przez odpowiedni organ;
  3. ewentualnie – pełnomocnictwo, jeżeli przedsiębiorca reprezentowany jest przez pełnomocnika.

Ile wynosi dotacja?

Dotację uzyskać można w wysokości:

  1. 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór przemysłowy na poziomie UE;
  2. 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór przemysłowy na poziomie krajowym i regionalnym (tj. np. zwrot opłaty za rejestrację w Urzędzie Patentowym RP);
  3. 50% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór poza UE (chodzi tu głównie o opłaty urzędu międzynarodowego – WIPO przy zgłoszeniu międzynarodowym, wyłączone są krajowe opłaty za wyznaczenie znaku oraz opłaty manipulacyjne urzędu kraju pochodzenia),

– jednak maksymalnie 1.500 Euro.

W zakresie patentów – możliwe jest dochodzenie zwrotu kwoty 50% opłat patentowych na poziomie wyłącznie krajowym, maksymalnie 750 Euro.

Pamiętać należy, że nie można otrzymać finansowania z funduszu, jeżeli przedsiębiorca otrzymał już finansowanie unijne na rzecz tej samej lub części tej samej działalności.

Zgodnie z procedurą, przed rejestracją znaku towarowego lub patentu złożyć należy wniosek o dotację. Po jej otrzymaniu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca otrzyma powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon. Bon ważny jest przez okres 4 miesięcy (okres ten można przedłużyć o dodatkowe 2 miesiące, jeżeli zostanie złożony wniosek o to w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego 4-miesięcznego terminu). W ww. okresie podjąć należy działanie, związane z otrzymanym bonem (np. rejestracja znaku towarowego) oraz je opłacić. Po podjęciu i opłaceniu tego działania należy złożyć wniosek o zwrot kosztów. Data złożenia ww. wniosku to data aktywacji bonu. Po okresie aktywacji bon ważny jest przez okres 6 miesięcy, w którym można go realizować (na przykład uiścić można dodatkowe opłaty – tak jak w Polsce opłata za publikację czy 10-letni okres ochronny, zgłosić kolejne prawo własności przemysłowej). Każda dotacja działa na zasadzie zwrotu – o zwrot kosztu wnioskować można dopiero po jego realnym poniesieniu.

Jeżeli zastanawiasz się nad rejestracją znaku towarowego to teraz jest dobry moment na podjęcie tej decyzji.

Podobał Ci się ten artykuł? Przeczytaj o planowanych zmianach w rejestracji znaków towarowych- tutaj.

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co robimy odwiedź nasz profil na Linkedin. Piszemy tylko o sprawach ważnych dla przedsiębiorców.